נחמה..

נחמה..

ולכאורה עסקנו בשלנו
רק בשלנו
בלי לבקש גדולות ונצורות…