"סופי הדרכים – המה רק געגוע…."
* במסלול – הורד והלוטוס *

naama

"סופי הדרכים – המה רק געגוע…."
* במסלול – הורד והלוטוס *

"סופי הדרכים – המה רק געגוע..."

[אלתרמן]

סדרת הרצאות ללימוד תהליכי ההתמרה של הנפש והתודעה בהשראת 'מפות רוחניות' עתיקות ממזרח וממערב

naama

מאז ומעולם יצא האדם למסעות נדודים. הוא יצא לחפש אחר פשר, אושר או משמעות.
הוא ביקש להבין את האמת ושאף למצוא שבילים לרפא את מכאובי הנפש ואת ייסורי הגוף והלב. לעיתים הוא נדד במרחב הפיזי, ולעיתים – במרחבי התודעה.

ובתום מסעותיו הוא שב הביתה, אל עצמו, עם תחושה של השלמה וקבלה, הבנה ושחרור ועם נכונות להעניק לאחרים מפירות מסעותיו. נדמה שלכל אדם מסע חיים משלו ולכל מסורת – אמצעים ייחודיים לה. ובכל זאת, ישנם קווים משותפים ורעיונות יסוד דומים לכל המסעות הרוחניים, ואלה יצרו לאורך השנים ועל פני תרבויות עולם מעין 'מפות דרכים רוחניות', תמציות סימבוליות של חכמה בדרך אל החירות.

סדרת ההרצאות "סופי הדרכים המה רק געגוע" הוא הזמנה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה. במהלכו, נתוודע לכמה מן המפות הרוחניות הקלאסיות ממזרח וממערב, ביניהן – 'גלגל החיים', משל הזן על 'עשר התמונות של רעיית השור', 'ורד החכמים' ועוד. נכיר מקרוב את היצירות השונות מבעד לפרספקטיבה רחבה – פילוסופית, פואטית, מיסטית, סימבולית ופסיכולוגית, ובהשראת המפות השונות נחפש גם הד, התייחסות או מענה יצירתי לשאלות החיפוש במסע שלנו, כאן ועכשיו.

נושאי ההרצאות:

במפגש הראשון נכיר את 'מסע הגיבור', מונח שטבע חוקר המיתולוגיות ג'וזף קמפבל, והוא כעין מיתוס, תבנית סימבולית דומה, שרווחת בתשתית מסעות החניכה של מורי-הרוח מתרבויות העולם.

Oxherding_pictures_No._61

כמקרה פרטי של 'מסע הגיבור' נתחקה אחר דרכו של סידהרתא, הבודהא, ונתוודע לסמלים ולארכיטיפים המאפיינים את מסע ההתמרה וההתעוררות הבודהיסטית.

במפגש השני נתוודע ל'גלגל החיים'.
זו מפת דרכים עתיקה המיוחסת לבודהא עצמו, ובה תיאור סימבולי מפורט, מעמיק ורב משמעות על אודות מסע ההתמרה של התודעה למן הסבל אל החירות, בתוך מעגלי החיים ומעבר להם. במפגש נכיר מקרוב את הסימבוליקה של גלגל החיים, את האופן בו שבה ונולדת האי נחת ואת האפשרות לחדול מן ההתגלגלות בעולם הסאמסרה.

במפגש השלישי נצא למסע חיפוש בהשראת משל הזן "עשר התמונות של רעיית השור".
זו יצירה קליגרפית-פואטית קצרה מן המאה ה- 12 והיא מתארת את מהלך האימון הרוחני של תלמיד במסורת הזן. יופיו ופשטותו של המשל הפכו אותו לקלאסיקה של אימון הרוח בזן במזרח ובמערב כאחד. במפגש נכיר את מפת הדרכים הזו לעומקה ובהשראתה נחקור טבע האימון הרוחני שלנו, ואת החידה:

Oxherding_pictures_No._61

מה הטעם לחפש אחר ה"אני", אם זה כלל לא אבד מלכתחילה?

Oxherding_pictures_No._61

במפגש הרביעי נתוודע לסודות החכמה האלכימית מימי הביניים, ונכיר מקרוב את היצירה הקלאסית מן המאה ה- 16, "ורד החכמים". מפת דרכים זו היא סדרת איורים יפיפייה המתארת באופן מיסטי את מהלך הזיווג הרוחני של 'המלך' עם 'המלכה', סמלי אחדות הניגודים שבנפש. היצירה היוותה מקור השראה לאמנים ולחוקרים, ובין היתר השפיעה גם על ק.ג. יונג, שקרא אותה כאלגוריה פסיכולוגית לתהליך האינדיווידואציה שעובר האדם במחצית השנייה של חייו.

במפגש נלמד על תהליכי התמרת הנפש לאור "ורד החכמים", נעמיק ברעיון 'אחדות הניגודים' ונחפש ביצירה הד לתהליכי ההתפתחות שלנו.

במפגש החמישי נתוודע למפה מיוחדת במינה: איור פואטי מרהיב ורווי סמלים מן המאה השנייה לפה"ס שהתגלה על גלימת קבורה של גבירה סינית. האיור מתאר את חייה של הגבירה ואת מסע נשמתה לאחר המוות. מפה רוחנית זו מבוססת על ידע דאואיסטי עתיק בעל שורשים פילוסופיים, מיתולוגים ורפואיים.

naama5

נעמיק בסמלי הגלימה ובמשמעותם ונתהה יחד על שאלת החיים והמוות לאור הפילוסופיה הסינית.

61

במפגש השישי נצא בעקבות מפת דרכים רוחנית-סימבולית של גוף האדם, מפה מן המסורת ההודית הקדומה והיא בת שבע תחנות, שבעה מרכזים אנרגטיים, צ'אקרות. כל מרכז מתאפיין בסמל, בצליל ובצבע ייחודי וברמת אנרגיה אופיינית. תנועת המסע של הגוף-רוח נעה על פני מפת הצ'אקרות, למן העולמות הגשמיים, האדמה והשורש, אל עבר ההתמזגות הרוחנית עם הנשגב, השלם. במפגש נתוודע להיבטים הסימבוליים, הרוחניים והפסיכולוגיים של שבעת המרכזים האנרגטיים ושל התנועה שביניהם, הן בחייו של האדם והן כהד בספרות המיתולוגית העולמית.

במפגש השביעי נכיר "משפחה" רחבה ומגוונת של מפות דרכים רוחניות, המנדלות. לכולן מבנה מעגלי, רווי דימויים צבעוניים, והן מסמלות את הנתיב הרוחני המקודש אל המרכז, אל הנקודה האלוהית, אל המהות הפנימית, אל לבו של טבע הבודהא. המנדלות מאפיינות רבות מתרבויות העולם הקדום, מזרח ומערב, והן נודעו במערב בעיקר הודות למחקריו של האנליטיקאי ק.ג. יונג.

7

במפגש נתוודע לרעיון השיבה אל "המרכז", לב המסע הרוחני, ולפילוסופיה של המנדלה הבודהיסטית. עוד נכיר מקרוב את "המנדלה של חמש משפחות הבודהא" ואת האופן שבו אמצעי אמנותי זה משמש מצע מעשי לעירור הלב והתודעה.

naama6

במפגש השמיני נכיר מספר מפות עתיקות שמקורן בעולם המדע והרוח במערב. נתוודע למפות גיאומטריות הצופנות את פלאי העולם ואת יופיו הטבעי. נכיר, למשל, את "חתך הזהב" במדע ובאמנות, נתבונן בספיראלות שבטבע ובפירמידות המקודשות שיצר האדם ונקנח בקטעי ספרות קלאסיים על אודות מסעות החיפוש; אלה ישזרו לחוט אחד את חכמת ההליכה בשביליה הקסומים של הדרך.

מאז ומעולם יצא האדם למסעות נדודים. הוא יצא לחפש אחר פשר, אושר או משמעות.
הוא ביקש להבין את האמת ושאף למצוא שבילים לרפא את מכאובי הנפש ואת ייסורי הגוף והלב.
לעיתים הוא נדד במרחב הפיזי, ולעיתים – במרחבי התודעה.

naama

ובתום מסעותיו הוא שב הביתה, אל עצמו, עם תחושה של השלמה וקבלה, הבנה ושחרור ועם נכונות להעניק לאחרים מפירות מסעותיו. נדמה שלכל אדם מסע חיים משלו ולכל מסורת – אמצעים ייחודיים לה. ובכל זאת, ישנם קווים משותפים ורעיונות יסוד דומים לכל המסעות הרוחניים, ואלה יצרו לאורך השנים ועל פני תרבויות עולם מעין 'מפות דרכים רוחניות', תמציות סימבוליות של חכמה בדרך אל החירות.

סדרת ההרצאות "סופי הדרכים המה רק געגוע" מזמינה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה. במהלכו, נתוודע לכמה מן המפות הרוחניות הקלאסיות ממזרח וממערב, ביניהן – 'גלגל החיים', משל הזן על 'עשר התמונות של רעיית השור', 'ורד החכמים' ועוד. נכיר מקרוב את היצירות השונות מבעד לפרספקטיבה רחבה – פילוסופית, פואטית, מיסטית, סימבולית ופסיכולוגית, ובהשראת המפות השונות נחפש גם הד, התייחסות או מענה לשאלות החיפוש במסע שלנו.

בודהה

במפגש הראשון נכיר את 'מסע הגיבור'.
מונח שטבע חוקר המיתולוגיות ג'וזף קמפבל, והוא כעין מיתוס, תבנית סימבולית דומה, שרווחת בתשתית מסעות החניכה של מורי-הרוח מתרבויות העולם. כמקרה פרטי של 'מסע הגיבור' נתחקה לעומק אחר דרכו של סידהרתא, הבודהא, ונתוודע לסמלים ולארכיטיפים המאפיינים את מסע ההתמרה וההתעוררות הבודהיסטית.

במפגש השני נתוודע ל'גלגל החיים'.
זו מפת דרכים עתיקה המיוחסת לבודהא עצמו, ובה תיאור סימבולי מפורט, מעמיק ורב משמעות על אודות מסע ההתמרה של התודעה למן הסבל אל החירות, בתוך מעגלי החיים ומעבר להם. במפגש נכיר מקרוב את הסימבוליקה של גלגל החיים, את האופן בו שבה ונולדת האי נחת ואת האפשרות לחדול מן ההתגלגלות בעולם הסאמסרה.

Oxherding_pictures_No._61

במפגש השלישי נצא למסע חיפוש בהשראת משל הזן "עשר התמונות של רעיית השור".
זו יצירה קליגרפית-פואטית קצרה מן המאה ה- 12 והיא מתארת את מהלך האימון הרוחני של תלמיד במסורת הזן. יופיו ופשטותו של המשל הפכו אותו לקלאסיקה של אימון הרוח בזן במזרח ובמערב כאחד. במפגש נכיר את מפת הדרכים הזו לעומקה ובהשראתה נחקור טבע האימון הרוחני שלנו, ואת החידה:

מה הטעם לחפש אחר ה"אני", אם זה כלל לא אבד מלכתחילה?

Oxherding_pictures_No._61

במפגש הרביעי נתוודע לסודות החכמה האלכימית מימי הביניים, ונכיר מקרוב את היצירה הקלאסית מן המאה ה- 16, "ורד החכמים". מפת דרכים זו היא סדרת איורים יפיפייה המתארת באופן מיסטי את מהלך הזיווג הרוחני של 'המלך' עם 'המלכה', סמלי אחדות הניגודים שבנפש. היצירה היוותה מקור השראה לאמנים ולחוקרים, ובין היתר השפיעה גם על ק.ג. יונג, שקרא אותה כאלגוריה פסיכולוגית לתהליך האינדיווידואציה שעובר האדם במחצית השנייה של חייו.

במפגש נלמד על תהליכי התמרת הנפש לאור "ורד החכמים", נעמיק ברעיון 'אחדות הניגודים' ונחפש ביצירה הד לתהליכי ההתפתחות שלנו

naama5

במפגש החמישי נתוודע למפה מיוחדת במינה: איור פואטי מרהיב ורווי סמלים מן המאה השנייה לפה"ס שהתגלה על גלימת קבורה של גבירה סינית. האיור מתאר את חייה של הגבירה ואת מסע נשמתה לאחר המוות. מפה רוחנית זו מבוססת על ידע דאואיסטי עתיק בעל שורשים פילוסופיים, מיתולוגים ורפואיים.

נעמיק בסמלי הגלימה ובמשמעותם ונתהה יחד על שאלת החיים והמוות לאור הפילוסופיה הסינית.

61

במפגש השישי נצא בעקבות מפת דרכים רוחנית-סימבולית של גוף האדם, מפה מן המסורת ההודית הקדומה והיא בת שבע תחנות, שבעה מרכזים אנרגטיים, צ'אקרות. כל מרכז מתאפיין בסמל, בצליל ובצבע ייחודי וברמת אנרגיה אופיינית. תנועת המסע של הגוף-רוח נעה על פני מפת הצ'אקרות, למן העולמות הגשמיים, האדמה והשורש, אל עבר ההתמזגות הרוחנית עם הנשגב, השלם.

במפגש נתוודע להיבטים הסימבוליים, הרוחניים והפסיכולוגיים של שבעת המרכזים האנרגטיים ושל התנועה שביניהם, הן בחייו של האדם והן כהד בספרות המיתולוגית העולמית.

7

במפגש השביעי נכיר "משפחה" רחבה ומגוונת של מפות דרכים רוחניות, המנדלות. לכולן מבנה מעגלי, רווי דימויים צבעוניים, והן מסמלות את הנתיב הרוחני המקודש אל המרכז, אל הנקודה האלוהית, אל המהות הפנימית, אל לבו של טבע הבודהא. המנדלות מאפיינות רבות מתרבויות העולם הקדום, מזרח ומערב, והן נודעו במערב בעיקר הודות למחקריו של האנליטיקאי ק.ג. יונג.

במפגש נתוודע לרעיון השיבה אל "המרכז", לב המסע הרוחני, ולפילוסופיה של המנדלה הבודהיסטית. עוד נכיר מקרוב את "המנדלה של חמש משפחות הבודהא" ואת האופן שבו אמצעי אמנותי זה משמש מצע מעשי לעירור הלב והתודעה.

naama6

במפגש השמיני נכיר מספר מפות עתיקות שמקורן בעולם המדע והרוח במערב. נתוודע למפות גיאומטריות הצופנות את פלאי העולם ואת יופיו הטבעי. נכיר, למשל, את "חתך הזהב" במדע ובאמנות, נתבונן בספיראלות שבטבע ובפירמידות המקודשות שיצר האדם ונקנח בקטעי ספרות קלאסיים על אודות מסעות החיפוש; אלה ישזרו לחוט אחד את חכמת ההליכה בשביליה הקסומים של הדרך.

סדרת ההרצאות מיועדת: לאנשי/ נשות אמנות ורוח, למטפלים/ות מכל גווני הקשת, למתרגלים/ות ותיקים/ות של הדהרמה ולסקרנים/יות המבקשים/ות להעמיק בחקר תהליכי התמורה של הנפש והתודעה מבעד לפואטיקה הסימבולית של המסורות הרוחניות ממזרח וממערב.

"סופי הדרכים המה רק געגוע…", חורף 2023
מנחה: ד"ר נעמה אושרי
משך הסדרה: 8 מפגשים, ימי שישי, בין 10:00-13:00, אחת לשלושה שבועות.
מועדי המפגשים: 1.12.23, 29.12.23, 26.1.24, 23.2, 5.4, 19.4, 24.5, 21.6
מיקום: בית אימון הרוח, כפר ויתקין.
*לנוחיות הלומדים הישיבה – על כיסא [או כרית].
פרטים והרשמה: כאן

5

שיחה עם ד"ר יואב בן דב "כשהבודהה ותורת הקוואנטים נפגשים"

לשאלות, פרטים נוספים והרשמה:

נעמה אושרי

052-4261196

מוזמנים למלא כאן את פרטיכם ואחזור אליכם, תודה נעמה.

    שם

    דואר אלקטרוני

    טלפון

    הודעה

    דילוג לתוכן