"סופי הדרכים – המה רק געגוע…"

naama

"סופי הדרכים – המה רק געגוע…"

"סופי הדרכים – המה רק געגוע..."

[אלתרמן]

סמינר חוויתי ללימוד תהליכי ההתמרה של הנפש והתודעה בהשראת 'מפות רוחניות' עתיקות ממזרח וממערב

*מרצה אורחת במפגש "מסע הציפורים" - ד"ר צילה זן בר צור
naama

מאז ומעולם יצא האדם למסעות נדודים. הוא יצא לחפש אחר פשר, אושר או משמעות.
הוא ביקש להבין את האמת ושאף למצוא שבילים לרפא את מכאובי הנפש ואת ייסורי הגוף והלב.
לעיתים הוא נדד במרחב הפיזי, ולעיתים – במרחבי התודעה.

ובתום מסעותיו הוא שב הביתה, אל עצמו, עם תחושה של השלמה וקבלה, הבנה ושחרור ועם נכונות להעניק לאחרים מפירות מסעותיו. נדמה שלכל אדם מסע חיים משלו ולכל מסורת – אמצעים ייחודיים לה. ובכל זאת, ישנם קווים משותפים ורעיונות יסוד דומים לכל המסעות הרוחניים, ואלה יצרו לאורך השנים ועל פני תרבויות עולם מעין 'מפות דרכים רוחניות', תמציות סימבוליות של חכמה בדרך אל החירות.

הסמינר "סופי הדרכים המה רק געגוע" הוא הזמנה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה. במהלכו, נתוודע לכמה מן המפות הרוחניות הקלאסיות ממזרח וממערב, ביניהן – 'גלגל החיים', משל הזן על 'עשר התמונות של רעיית השור', 'מסע הציפורים' הסופי ועוד. נכיר מקרוב את היצירות השונות מבעד לפרספקטיבה רחבה – פילוסופית, פואטית, מיסטית, סימבולית ופסיכולוגית, ובהשראת המפות השונות נחפש גם הד, התייחסות או מענה לשאלות החיפוש במסע שלנו, מטפלים ומטופלים, כאן ועכשיו.

נושאי הקורס:

מפגש ראשון נתוודע ל'גלגל החיים'.
זו מפת דרכים עתיקה המיוחסת לבודהא עצמו, ובה תיאור סימבולי מפורט, מעמיק ורב משמעות על אודות מסע ההתמרה של התודעה למן הסבל אל החירות, בתוך מעגלי החיים ומעבר להם. במפגש נכיר מקרוב את הסימבוליקה של גלגל החיים, את האופן בו שבה ונולדת האי נחת ואת האפשרות לחדול מן ההתגלגלות בעולם הסאמסרה.

מפגש שני נצא למסע חיפוש בהשראת משל הזן "עשר התמונות של רעיית השור".
זו יצירה קליגרפית-פואטית קצרה מן המאה ה- 12 והיא מתארת את מהלך האימון הרוחני של תלמיד במסורת הזן. יופיו ופשטותו של המשל הפכו אותו לקלאסיקה של אימון הרוח בזן במזרח ובמערב כאחד. במפגש נכיר את מפת הדרכים הזו לעומקה ובהשראתה נחקור טבע האימון הרוחני שלנו, ואת החידה:

Oxherding_pictures_No._61

מה הטעם לחפש אחר ה"אני", אם זה כלל לא אבד מלכתחילה?

Oxherding_pictures_No._61

מפגש שלישי נתוודע לסודות החכמה האלכימית מימי הביניים, ונכיר מקרוב את היצירה הקלאסית מן המאה ה- 16, "ורד החכמים". מפת דרכים זו היא סדרת איורים יפיפייה המתארת באופן מיסטי את מהלך הזיווג הרוחני של 'המלך' עם 'המלכה', סמלי אחדות הניגודים שבנפש. היצירה היוותה מקור השראה לאמנים ולחוקרים, ובין היתר השפיעה גם על ק.ג. יונג, שקרא אותה כאלגוריה פסיכולוגית לתהליך האינדיווידואציה שעובר האדם במחצית השנייה של חייו.

במפגשים נלמד על תהליכי התמרת הנפש לאור "ורד החכמים", נעמיק ברעיון 'אחדות הניגודים' ונחפש ביצירה הד לתהליכי ההתפתחות שלנו.

מפגש רביעי נכיר את היצירה הסופית "מסע הציפורים" מאת פאריד א-דין עטאר, מיסטיקן בן המאה ה- 12. מפת דרכים זו מתארת את מסען של קבוצת ציפורים המחפשת אחרי מלך הציפורים האמתי, מלך שינהיג אותן ויביא לעולם שלום ואחווה. בסופו של המסע מגלות הציפורים שהסימורג, המלך המיוחל, שוכן בתוכן, ושהשלום אינו תכלית המסע אלא מהותה של הדרך.

Oxherding_pictures_No._61

במפגשים נחקור את טבען האלגורי של הציפורים ואת היחס שבין המטרה והדרך הרוחנית. עוד נשאל על האפשרות למצוא את מקור העוצמה בתוכנו, פנימה.

naama5

מפגש חמישי נתוודע למפה מיוחדת במינה: איור פואטי מרהיב ורווי סמלים מן המאה השנייה לפה"ס שהתגלה על גלימת קבורה של גבירה סינית. האיור מתאר את חייה של הגבירה ואת מסע נשמתה לאחר המוות. מפה רוחנית זו מבוססת על ידע דאואיסטי עתיק בעל שורשים פילוסופיים, מיתולוגים ורפואיים.

נעמיק בסמלי הגלימה ובמשמעותם ונתהה יחד על שאלת החיים והמוות לאור הפילוסופיה הסינית.

מפגש שישי נצא בעקבות מפת דרכים רוחנית-סימבולית של גוף האדם, מפה מן המסורת ההודית הקדומה והיא בת שבע תחנות, שבעה מרכזים אנרגטיים, צ'אקרות. כל מרכז מתאפיין בסמל, בצליל ובצבע ייחודי וברמת אנרגיה אופיינית. תנועת המסע של הגוף-רוח נעה על פני מפת הצ'אקרות, למן העולמות הגשמיים, האדמה והשורש, אל עבר ההתמזגות הרוחנית עם הנשגב, השלם.
במפגש נתוודע להיבטים הסימבוליים, הרוחניים והפסיכולוגיים של שבעת המרכזים האנרגטיים ושל התנועה שביניהם, הן בחייו של האדם והן כהד בספרות המיתולוגית העולמית.

61
naama5

מפגש שביעי נכיר "משפחה" רחבה ומגוונת של מפות דרכים רוחניות, המנדלות. לכולן מבנה מעגלי, רווי דימויים צבעוניים, והן מסמלות את הנתיב הרוחני המקודש אל המרכז, אל הנקודה האלוהית, אל המהות הפנימית, אל לבו של טבע הבודהא. המנדלות מאפיינות רבות מתרבויות העולם הקדום, מזרח ומערב, והן נודעו במערב בעיקר הודות למחקריו של האנליטיקאי ק.ג. יונג.

במפגש נתוודע לרעיון השיבה אל "המרכז", לב המסע הרוחני, ולפילוסופיה של המנדלה הבודהיסטית. עוד נכיר מקרוב את "המנדלה של חמש משפחות הבודהא" ואת האופן שבו אמצעי אמנותי זה משמש מצע מעשי לעירור הלב והתודעה.

במפגש השמיני נכיר מספר מפות עתיקות שמקורן בעולם המדע והרוח במערב. נתוודע למפות גיאומטריות הצופנות את הפלאי העולם ואת יופיו הטבעי. נכיר, למשל, את "חתך הזהב" במדע ובאמנות, נתבונן בספיראלות שבטבע ובפירמידות המקודשות שיצר האדם ונקנח בקטעי

naama6

ספרות קלאסיים על אודות מסעות החיפוש; אלה ישזרו לחוט אחד את חכמת ההליכה בשביליה הקסומים של הדרך.

נחתום את הסדרה במפגש קולנועי חגיגי ומשותף עם חברי הסמינר המקביל, "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב". פרטים נוספים יימסרו למשתתפים במהלך הלימודים.

מאז ומעולם יצא האדם למסעות נדודים. הוא יצא לחפש אחר פשר, אושר או משמעות.
הוא ביקש להבין את האמת ושאף למצוא שבילים לרפא את מכאובי הנפש ואת ייסורי הגוף והלב.
לעיתים הוא נדד במרחב הפיזי, ולעיתים – במרחבי התודעה.

naama

ובתום מסעותיו הוא שב הביתה, אל עצמו, עם תחושה של השלמה וקבלה, הבנה ושחרור ועם נכונות להעניק לאחרים מפירות מסעותיו. נדמה שלכל אדם מסע חיים משלו ולכל מסורת – אמצעים ייחודיים לה. ובכל זאת, ישנם קווים משותפים ורעיונות יסוד דומים לכל המסעות הרוחניים, ואלה יצרו לאורך השנים ועל פני תרבויות עולם מעין 'מפות דרכים רוחניות', תמציות סימבוליות של חכמה בדרך אל החירות.
הסמינר "סופי הדרכים המה רק געגוע" הוא הזמנה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה. במהלכו, נתוודע לכמה מן המפות הרוחניות הקלאסיות ממזרח וממערב, ביניהן – 'גלגל החיים', משל הזן על 'עשר התמונות של רעיית השור', 'מסע הציפורים' הסופי ועוד. נכיר מקרוב את היצירות השונות מבעד לפרספקטיבה רחבה – פילוסופית, פואטית, מיסטית, סימבולית ופסיכולוגית, ובהשראת המפות השונות נחפש גם הד, התייחסות או מענה לשאלות החיפוש במסע שלנו, מטפלים ומטופלים, כאן ועכשיו.

במפגש הראשון נתוודע ל'גלגל החיים'.
זו מפת דרכים עתיקה המיוחסת לבודהא עצמו, ובה תיאור סימבולי מפורט, מעמיק ורב משמעות על אודות מסע ההתמרה של התודעה למן הסבל אל החירות, בתוך מעגלי החיים ומעבר להם. במפגש נכיר מקרוב את הסימבוליקה של גלגל החיים, את האופן בו שבה ונולדת האי נחת ואת האפשרות לחדול מן ההתגלגלות בעולם הסאמסרה.

Oxherding_pictures_No._61

במפגש השני נצא למסע חיפוש בהשראת משל הזן "עשר התמונות של רעיית השור".
זו יצירה קליגרפית-פואטית קצרה מן המאה ה- 12 והיא מתארת את מהלך האימון הרוחני של תלמיד במסורת הזן. יופיו ופשטותו של המשל הפכו אותו לקלאסיקה של אימון הרוח בזן במזרח ובמערב כאחד.

Oxherding_pictures_No._61

במפגש השלישי נתוודע לסודות החכמה האלכימית מימי הביניים, ונכיר מקרוב את היצירה הקלאסית מן המאה ה- 16, "ורד החכמים". מפת דרכים זו היא סדרת איורים יפיפייה המתארת באופן מיסטי את מהלך הזיווג הרוחני של 'המלך' עם 'המלכה', סמלי אחדות הניגודים שבנפש. היצירה היוותה מקור השראה לאמנים ולחוקרים, ובין היתר השפיעה גם על ק.ג. יונג, שקרא אותה כאלגוריה פסיכולוגית לתהליך האינדיווידואציה שעובר האדם במחצית השנייה של חייו.

במפגשים נלמד על תהליכי התמרת הנפש לאור "ורד החכמים", נעמיק ברעיון 'אחדות הניגודים' ונחפש ביצירה הד לתהליכי ההתפתחות שלנו.

Oxherding_pictures_No._61

במפגש הרביעי נכיר את היצירה הסופית "מסע הציפורים" מאת פאריד א-דין עטאר, מיסטיקן בן המאה ה- 12. מפת דרכים זו מתארת את מסען של קבוצת ציפורים המחפשת אחרי מלך הציפורים האמתי, מלך שינהיג אותן ויביא לעולם שלום ואחווה. בסופו של המסע מגלות הציפורים שהסימורג, המלך המיוחל, שוכן בתוכן, ושהשלום אינו תכלית המסע אלא מהותה של הדרך.

במפגשים נחקור את טבען האלגורי של הציפורים ואת היחס שבין המטרה והדרך הרוחנית. עוד נשאל על האפשרות למצוא את מקור העוצמה בתוכנו, פנימה.

naama5

במפגש החמישי נתוודע למפה מיוחדת במינה: איור פואטי מרהיב ורווי סמלים מן המאה השנייה לפה"ס שהתגלה על גלימת קבורה של גבירה סינית. האיור מתאר את חייה של הגבירה ואת מסע נשמתה לאחר המוות. מפה רוחנית זו מבוססת על ידע דאואיסטי עתיק בעל שורשים פילוסופיים, מיתולוגים ורפואיים.

נעמיק בסמלי הגלימה ובמשמעותם ונתהה יחד על שאלת החיים והמוות לאור הפילוסופיה הסינית.

Oxherding_pictures_No._61

מפגש שישי נצא בעקבות מפת דרכים רוחנית-סימבולית של גוף האדם, מפה מן המסורת ההודית הקדומה והיא בת שבע תחנות, שבעה מרכזים אנרגטיים, צ'אקרות. כל מרכז מתאפיין בסמל, בצליל ובצבע ייחודי וברמת אנרגיה אופיינית. תנועת המסע של הגוף-רוח נעה על פני מפת הצ'אקרות, למן העולמות הגשמיים, האדמה והשורש, אל עבר ההתמזגות הרוחנית עם הנשגב, השלם.
במפגש נתוודע להיבטים הסימבוליים, הרוחניים והפסיכולוגיים של שבעת המרכזים האנרגטיים ושל התנועה שביניהם, הן בחייו של האדם והן כהד בספרות המיתולוגית העולמית.

7

מפגש שביעי נכיר "משפחה" רחבה ומגוונת של מפות דרכים רוחניות, המנדלות. לכולן מבנה מעגלי, רווי דימויים צבעוניים, והן מסמלות את הנתיב הרוחני המקודש אל המרכז, אל הנקודה האלוהית, אל המהות הפנימית, אל לבו של טבע הבודהא. המנדלות מאפיינות רבות מתרבויות העולם הקדום, מזרח ומערב, והן נודעו במערב בעיקר הודות למחקריו של האנליטיקאי ק.ג. יונג.

מפגש שמיני במפגש השמיני נכיר מספר מפות עתיקות שמקורן בעולם המדע והרוח במערב. נתוודע למפות גיאומטריות הצופנות את הפלאי העולם ואת יופיו הטבעי. נכיר, למשל, את "חתך הזהב" במדע ובאמנות, נתבונן בספיראלות שבטבע ובפירמידות המקודשות שיצר האדם ונקנח בקטעי ספרות קלאסיים על אודות מסעות החיפוש; אלה ישזרו לחוט אחד את חכמת ההליכה בשביליה הקסומים של הדרך.

naama6

נחתום את המסע במפגש קולנועי חגיגי ומשותף עם חברי הסמינר המקביל, "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב". פרטים נוספים יימסרו למשתתפים במהלך הלימודים.

הסמינר מיועד: לאנשי/ נשות אמנות ורוח, למטפלים/ות מכל גווני הקשת, למתרגלים/ות ותיקים/ות של הדהרמה ובעיקר לסקרנים/יות המבקשים/ות להעמיק בחקר תהליכי התמורה של הנפש והתודעה מבעד לפואטיקה הסימבולית של המסורות הרוחניות ממזרח וממערב.

"סופי הדרכים המה רק געגוע…" – סתיו, 2019.
מנחה: ד"ר נעמה אושרי
מנחה אורחת[במפגש על מסע הציפורים]: ד"ר צילה זן-בר צור

משך הסמינר: 9 מפגשים, ימי שישי, אחת לשלושה שבועות.
שעות: 09:00-13:00
מיקום: בכפר ויתקין.
תאריכים: 13.12.19 , 3.1.20, 24.1, 14.2, 20.3, 17.4, 8.5, 22.5, 5.6
חופשת סמסטר: 1-15.3.20

לשאלות, פרטים נוספים והרשמה:

נעמה אושרי

052-4261196

מוזמנים למלא כאן את פרטיכם ואחזור אליכם, תודה נעמה.

    שם

    דואר אלקטרוני

    טלפון

    הודעה

    דילוג לתוכן