עבור, הווה, עתיד..

עבור, הווה, עתיד..


הם עתידי
ואני עברם?
ואולי
הם עברי
ואני עתידם?