עבר, הווה, עתיד..

עבר, הווה, עתיד..


גם ליבולים מגיע יום אחרון…

http://www.youtube.com/watch?v=uFdntAYT0Ek