עבר..?

עבר..?


אם העבר חלף וכבר איננו,
מניין שבים וצצים הגעגועים והזיכרונות?
וכיצד הם מחוללים מעברם הזה את העכשיויות שלנו?
אבל אם העבר אמנם כאן, רושם עצמו מבעד לגעגועים ולזיכרונות,
למה מכנים אותו עבר? ואיך יוכל לנוע הלאה? ולאן בכלל יוכל לעבור?

דילוג לתוכן