על הדרך..

על הדרך..

חשוכה וחבויה, נדמה כי כי אינה קיימת, הדרך, אך בכל זאת היא שם; עשירה ושופעת, נטולת צורה ובעלת רוח; היא מנהיגה כרועה את עשרת-אלפים הדברים, אף שהם אינם מבינים זאת – לזאת ייקרא המקור, השורש.

ג'ואנג דזה