על הדרך..

על הדרך..


אני יכול לחפש ולמצוא משהו שאני יודע שאני מחפש, במקום שאני מחפש: מפתחות במגירה למשל. אני יכול לחפש משהו שאני יודע שאני מחפש, ולמצוא משהו שאיני מחפש: תמונת מחזור מהתנועה, למשל. אני יכול לחפש, בלי לדעת מה, ולמצוא משהו שלא ידעתי: שביל חדש בהר, תחושה של סחרור, גן קטן בקצה רחוב, דת חדשה, ידיד בפונדק, למשל. ואני יכול להיפטר לחלוטין מעמדת המחפש, ולמצוא תמיד..

יעקב רז, בהקדמה לספר "שיחות מטורפות".