על הלבדות..

על הלבדות..

 על ה'לבדות' : 

מתוך הסדרה "מה שלימד הבודהא" 
וגם מאמר של רות נצר על הבדידות בעין יונגיאנית. 

http://www.israjung.co.il/netzer/bodedim/bodedim.pdf

http://ondemand.eol.co.il/episode/733/115-114/12/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%D7%90-%D7%9C%D7%91%D7%93