פייסבוק 20.8.2016

פייסבוק 20.8.2016

קולה של השמחה כצחוקו של ילד,
והיא מוזיקה גלית קוצפת על פני המים.
וקולו של האושר?
מחריש. הכל בו שוקט כעומקו של הים.