פייסבוק 24.11.2016

15181183_10154716655252403_4242093805719474168_n

פייסבוק 24.11.2016

זאת שמחממת – מכלה.
זו שמזינה – מפייחת.
זו שמציתה חיים – נוטלת אותם.
והיא לא רעה ולא טובה.
לנוע על קו האש משמע לדעת את המידתיות –
מתי "עוד", מתי "די".
לנוע על קו האש משמע לדעת את דרך האמצע
בין תשוקה בוערת ובין חום מחיה.
לנוע על קו האש משמע לשמור על הגבולות,
לשכך את הבעירה, ולהותיר את הלב חם,
סדוק לרווחה,
מתפלל לשלום.