פייסבוק 25.10.2016

14720388_10154619603087403_3535987203763723455_n

פייסבוק 25.10.2016

בדרך הטבע, אני אזדקן –
אין מנוס מן הזקנה.
בדרך הטבע, אני אחלה –
אין מנוס מן המחלה.
בדרך הטבע, אני אמות –
אין מנוס מן המוות.
בדרך הטבע, כל היקר לי והאהוב עלי ישתנה –
אין מנוס מן הפרידה.
מעשי הם רכושי היחיד, הם הקרקע מתחת לרגלי –
אין מנוס מתוצאות מעשי.
חמש התזכורת של הבודהא,
וחג חולין שמח