פייסבוק 26.6.2016

CCF05032011_00001

פייסבוק 26.6.2016

רבקה מרים,
עולה מן הרחצה.