פייסבוק 6.8.2016

13902821_10154362446307403_5799571375700459965_n

פייסבוק 6.8.2016

ואיך
אין-ך מסרב
להסתלק מזכרוני
ואיך זכרוני
מתעקש לדרוש אחר
אין-ך.
ואינך.