פנים אל פנים

פנים אל פנים

פנים אל פנים ואין מה לומר.

מתוך "בידיים ריקות שבתי הביתה". 
פסוקי זן בתרגומם של איתן בולוקן ודרור בורשטיין.

אין מה לומר
רק געגוע ל
פנים אל פנים

דילוג לתוכן