צלול כל כך

צלול כל כך

באביב, הפרחים
בקיץ, הקוקיה
בסתיו, הירח המלא
בחורף, השלג הקפוא – 
הכל צלול כל כך

מורה הזן דוגן, מאה י"ג
מיפנית יעקב רז