קצר פה כל כך האביב / דויד גרוסמן

קצר פה כל כך האביב / דויד גרוסמן


יש רגע קצר בין אדר לניסן
שהטבע צוהל בכול פּה
הוא שופע חיים
שיכור ומבושם-
איך שיופי יכול לרפּא!

נסער ומשולהב ומתיז
ניצוצות-
אך עוד רגע ייבּול ויצהיב
כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת –
קצר פה כל כך האביב.

קצר וחטוף ושובר את הלב

לחשוב שהוא תכף ידעך

מבטו רק נפקח

אך הִתחיל ללבלב –

רק ניתן לי ותכף נלקח.

אביב עוּל-ימים וסוער

וסופו-

כבר כתוב בעלי ניצניו

אבל הוא מסתחרר

כפרפר במעופו

וכמוהו-נצחי בעיניו.

קצר וחטוף ושובר את הלב

לחשוב שהוא תכף ידעך

מבטו רק נפקח

אך התחיל ללבלב –

רק ניתן לי ותכף נלקח.

ואת ואני היודעים

ונורא הדבר שרק הוא לא –

עד כמה קצרים החיים,

החיים הקצרים שניתנו לו.

נדיב ונסער ומכאיב

קצר פה כל כך

האביב.

דויד גרוסמן