רוצה בליבם לנגוע

רוצה בליבם לנגוע

הנה העצים במלמול עליהם
הנה האוויר הסחרחר מגובה,
איני רוצה לכתוב אליהם
רוצה בליבם לנגוע.

נתן אלתרמן

דילוג לתוכן