רוצה לזוז / רחל חלפי

רוצה לזוז / רחל חלפי


רוצה לזוז הצידה מן השיר הזה
לתת לו חלל

לא מוותרת

נכנסת פנימה

מתיישבת בתוך כולו

רחל חלפי