שבת הייקו בים – 1

שבת הייקו בים – 1


חיכיתי לך

מחכה לך
אחכה לך