שבת הייקו בים – 2

שבת הייקו בים – 2

הקו המפריד

בין
שמיים ומים
נמתח מתודעתי