שבת הייקו בים – 3

שבת הייקו בים – 3

ערימת סידן,

הצטברות זמנית
על קו המים –
תולדות חיי