שיחה מלב אל לב עם חבר עצוב

שיחה מלב אל לב עם חבר עצוב

אני מביט בשמיים בצהריי יום בהיר,
יודע שהשמש זורח,
אך לבי מסרב לעיני, ורואה רק שמיכה של עננים.
דומע, אני שואל את עצמי: 
מי מבין השניים יודע את האמת: עיני הרואה את האור או לבי החש בחשכה?

שיחה מלב אל לב עם חבר עצוב