שיחות עם חבר לב צעיר – 3

שיחות עם חבר לב צעיר – 3

איפה האש לפני שמדליקים את הגפרור?

ואיפה האש אחרי שמכבים אותו?
מחפש את ה'לפני'
מחפש את ה'אחרי'
ומוצא רק את העכשיו