שיחות עם חבר לב צעיר – 4

שיחות עם חבר לב צעיר – 4

מתבונן במראה,

שואל "מי אני?"
מתבוננת בי בשתיקה.
שותק איתה. ממתין אולי תגלה עוד.
והיא סבלנית. עיקשת בשתיקתה.
לא אשאל – לא תשאל.
ממשיך ושותק. רק מחשבותיי רועמות בראשי.
מובט. מגלה לפתע "מי אני?"
וברגע הבא, כבר לא…