שיחות עם חבר לב צעיר

שיחות עם חבר לב צעיר

אני רואה פרח וחושב על אלוהים,

אני רואה פרח ורואה את אלוהים.
אני רואה פרח ושוכח את אלוהים,
אני רואה פרח ושוכח את הפרח.