שיר אהבה יפני/מאה י"ח

שיר אהבה יפני/מאה י"ח

מדוע תאסרי עלי 
לחשוף את לבי?
אפילו עשבי השדה והעצים 
חסרי הנפש –
משמיעים קולם ברוח.

שיר אהבה יפני, מאה י"ח