שיר אהבה יפני, מאה 10

שיר אהבה יפני, מאה 10

כתבת:
"רוצה אני לבוא אצלך,
אבל הגשם מונע אותי מבוא".
קראתי מכתבך
והמטר שבלבי הלך והתגבר.


שיר אהבה יפני, מאה 10