שיר אהבה יפני, מאה 10

שיר אהבה יפני, מאה 10

אחרי שראיתי את שאהבה נפשי
בחלומי,
קוסמים ללבי
תעתועי החלום.

שיר אהבה יפני, מאה 10