שיר אהבה יפני, מאה 19

שיר אהבה יפני, מאה 19

ביקשתי לשוב ולהסתכל בפניה
בטרם ארדם
אבל הלבנה
נתחבאה
בעננים

שיר אהבה יפני, מאה 19