שיר אהבה יפני, מאה 8

שיר אהבה יפני, מאה 8

רק ימים אחדים חלפו
מאז ראיתיך לאחרונה.
ולי נדמה:
חודשים ושנים חלפו.

שיר אהבה יפני, מאה 8