שלוש המילים המשונות ביותר

שלוש המילים המשונות ביותר

כשאני הוגה את המילה עתיד
ההברה הראשונה כבר נהפכת לעבר.

כשאני הוגה את המילה דממה
אני הורסת אותה.

כשאני הוגה את המילה מאום
אני יוצרת דבר- מה ששום אין לא יכיל.

ויסלבה שימברוסקה

דילוג לתוכן