שני שירי אביב / דוגן

שני שירי אביב / דוגן

באביב, הפרחים
בקיץ, הקוקיה
בסתיו, הירח המלא
בחורף, השלג הקפוא –
הכל צלול כל כך.פרחי הדובדבן לא פורחים באביב,

פרחי הדובדבן הם האביב.

דוגן, מורה זן, מאה 13