שקיעה ורודה בין הגגות..

שקיעה ורודה בין הגגות..

עיני נשים נוגות
אומרות לערב: למה באת?