תורת היחסות [בטיבטית]

תורת היחסות [בטיבטית]


קו שאורכו 6 ס״מ קצר מקו שאורכו 8 ס״מ.
קו שאורכו 8 ס״מ קצר מקו שאורכו 10 ס״מ. 

אימרה טיבטית