תחבק אותי אליה בנשימה חמה..

תחבק אותי אליה בנשימה חמה..