תפילה / רבקה מרים

תפילה / רבקה מרים

אנא אלוה,

עשני אהובה לפרחים.
וכי יבוא לך איש
הראהו תפרחתי המשוקקת,
פזר לפניו העלים
ואמור:
זו הפעוטה, האחת,
חמקה מעמי לדשאים
ותאבד.
אנא, אלוה,
עשני אהובה לפרחים.

רבקה מרים