ת נ ו ע ה

ת נ ו ע ה

דבר אותה – וכבר איננה היא
שתוק אותה – ומיד תחמוק
באה מקצות עולם ואינה מותירה חותם
מסתלקת באחת ואינה מותירה עקבות
לעולם כאן
תתמיד בעכשוויות
גלויה לעין כל –
פתאומית
פועמת
מפעימה
ומיד
נעלמת

ת נ ו ע ה

דילוג לתוכן