בוקרה של שבת
במטע האבוקדו
בואך הנחל.
פגישה ארעית עם זמניותי.

דילוג לתוכן