המחשבה אינה נחוצה כדי לחיות. 
מבעד לעיניו של הדג, מה מנסה לומר תנועת אצבעותיך?

קזואו אונו, אמן בוטו

דילוג לתוכן