"כשאתה סבור כי כבר אתה יודע הכל,
עמוד לשעה קלה באפר פורח".

אביגדור דגן, בינת השכווי

דילוג לתוכן