לא תוכל להחזיק בו,
לא תוכל גם לאבדו.
בכך שלא תוכל להשיגו, תשיג אותו.
בהיותך דומם, ידבר אותך,
ובדבריך, ישתוק.

דילוג לתוכן