א י פ ה נ מ צ א ו ת ה א ו ת י ו ת ה כ ת ו ב ו ת כ א ן ?
א י פ ה מ ת ק י י ם ה מ ו ב ן ש ל ה מ ש פ ט ה ז ה ?

לא בראש, לא בנייר, אלא במפגש שביניהם.

מתוך: 'אדם מצטלם בכתב', מרחב ישורון

דילוג לתוכן