אין לִי אישׁ מלְבַד התּהוּ
וְלַתּהוּ אין מלְּבַדּי אשָּׁה. 
אנוּ מתנַשְּׁקים על פִּי תהוֹם
וחֹשֶך עַל פְּנֵי תּהוֹם.
וְלַתּהוּ אין מלְּבַדּי אשָּׁה. 
והתּוֹהוּ יָתוֹם
וַאנִי יְתוֹמה
וְרוּחנוּ מרחפֶת על פְּנֵי המּיִם.

רבקה מרים

דילוג לתוכן