בואי ולכתי
נפרדים זה מזה
במורד
הנשיפה 
האחת.

דילוג לתוכן