"זה לא הים אשר בינינו, 
זה לא התהום אשר בינינו, 
זה לא הזמן אשר בינינו 
זה אנו שנינו אשר בינינו…"

דילוג לתוכן