לו הייתי תיירת 
בעיר הזאת,
ברגע הזה,
מה הייתי רואה?
ואני הלא תיירת בעיר הזאת,
בעור הזה,
בארעיות של הבוקר הזה..

דילוג לתוכן