"אני יוצא לא החוצה
אלא פנימה,
אל תוכי שלי"

היג'יקטה, אמן בוטו

היכן הוא הגבול בין פנים לבין חוץ? בין לצאת ובין להיכנס?
בין 'אני' לבין 'אתה'?