עוצר בדרך

דמותי לא משתקפת 
מי פלגים
זורמים לעולם
ועוברים

דוגן, מאה י"ג.
מיפנית: איתן בולוקן
רגע בנחל