הים האביבי

כל היום כולו
מטה-מעלה מטה-מעלה.

טניגוצ'י בוסון [1715-1783]
צילום רמי ימיני